ข่าวร้าย “คนเดินทาง” ปรับราคาขึ้น ใครใกล้หมดรีบไปเติมด่วน!

ข่าวร้าย ! ในเวลานี้ สำหรับน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ปรับราคาขึ้น ใครใกล้หมดถังรีบไปเติมด่วนน !

หัวจ่าย

ในวันที่ 6 ก.ย.65 พีทีที สเตชั่น และ ปั้มบางจาก ปรับราคาน้ำมันขึ้นขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ขึ้น 80 สตางค์ต่อลิตร ส่วนดีเซลราคาคงเดิม มีผมตั้งแต่เวลา 7 ก.ย. 2565 เวลา 05.00น. เป็นต้นไป

กลุ่มเบนซิน

ขึ้น 80 สตางค์ อยู่ที่ 43.36 บาทลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 35.95บาทต่อลิตร

E20 อยู่ที่ 34.84 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 35.68 บาทต่อลิตร

E85 อยู่ที่32.64 บาทต่อลิตร

กลุ่มดีเซล

ดีเซล B7 อยู่ที่ 34.94 บาทต่อลิตร

ดีเซล B10 อยู่ที่ 34.94 บาทต่อลิตร

ดีเซล B20 อยู่ที่ 34.94 บาทต่อลิตร

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Scroll to Top